Sual & Cevap

Darül Harp Nedir?

Dârülharp Neresidir?

Sual: Darül Harp Nedir? 

Cevâb: Dârü’l-Harb, lügâvi mânâsı “Harb ülkesi” demek olup, ıstılâh da Şarî Teâla’nın hükümlerinin câri olmadığı veya sonradan  iptal edilip esas kabul edilmediği yani temeli seküler hukuk’dan mürekkeb ülke demektir. Buna kıyâsen Şerî hukukun esas addedildiği yerler dârü’l İslâm’dır.

Dârü’l harb mefhumu harb, kargaşa yeri demek olmayıp,  Şer’i hukukun tatbik sahası haricinde kalan belde ve ya ülkelerin tefrîki için kullanılan tâbirdir. Zirâ, İslâm hukukçularının ekser asârında, bu ülkeler bâzen;

  • dâru’ş-şirk
  • dâru’l-küfr
  • dâru kahr
  • bilâdu’l-aduvv

mefhumları ile de târif edilmiştir. Hakîkatte hepsi aynıdır.

Binâenaleyh, İslâm hukuk sisteminin esas kabul edilmediği her ülke dâru’l harb hükmündedir. Dahi nüfusun ekseriyyâtı mü’min ve dahi İslâm hukuk sistemi ile tetâbuk eden hükümleri olsa da!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı