Fıkıh

Fıkıh, bir şeyin esâsını bilmek ve akletmek, derinlemesine kavramak gibi manaları olup içtimâî, medenî, hukūkî, siyâsî amelî hükümleri belli bir usul çerçevesinde delilleriyle birlikte beyan eden ve Şeriâtı Garra’nın özünü teşkil eden bir ilim sahasıdır.

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı